Reklamacje

 Reklamacje – niezgodność towaru z umową

W przypadku wykrycia wady podczas użytkowania produktów w ciągu 2 lat od momentu dostarczenia przesyłki Klient ma prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową.

Niezgodność należy zgłosić nie później niż po 2 miesiącach od momentu jej wykrycia.

Kupujący zgłasza reklamację poprzez wypełniony formularz reklamacji – do pobrania tutaj

Prosimy o odesłanie do nas przesyłki wraz z krótkim opisem wady. Sklep zobowiązuje się do usunięcia wady w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, a jeżeli będzie to niemożliwe to do zwrotu całej wpłaconej kwoty lub do wymiany produktu na nowy. Dodatkowo sklep zwróci wszystkie koszty przesyłki poniesione przez Klienta.

Odeślij do nas reklamowany produkt, wraz z wypełnionym i podpisanej formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu.

Pamiętaj: Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.